Spojte sa s nami

Kontaktujte nás

   Mám záujem o zasielanie obchodno-marketingových informácií.

  Informácie o spracúvaní osobných údajov z kontaktného formulára.

  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.

  Naše kontaktné údaje

  RENT G.T. s.r.o.
  Živnostenská 2
  811 06 Bratislava

  Prevádzka
  Sabinovská 10
  821 02 Bratislava

  IČO: 36 697 036
  IČ DPH: SK2022280359

  Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43041/B

  +421 915 900 100
  info@vegetpergoly.sk

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  1. Ako začať s objednávkou?

  Záujemca vyplní predbežnú objednávku pergoly a príslušenstva na webe www.vegetpergoly.sk cez kontaktný formulár.

  2. Čo všetko je potrebné pri objednávke voliť?

  Záujemca si pri objednávke zvolí: druh pergoly podľa aktuálnej ponuky, rozmer pergoly, povrchové úpravy a úpravy materiálov, doplnkovú výbavu (LED osvetlenie, tienenie...) a miesto inštalácie.

  3. Kde nájdem presnú cenu pergoly, o ktorú mám záujem?

  Na základe objednávky od záujemcu, vyhotovíme cenovú kalkuláciu na dodanie Veget Pergoly.

  4. Ako postupujem po potvrdení cenovej kalkulácie?

  Po potvrdení cenovej kalkulácie záujemcom dohodneme v lehote do 5 dní od potvrdenia záujmu obhliadku miesta inštalácie s cieľom posúdiť vhodnosť záujemcom zvoleného typu pergoly na určené miesto inštalácie a zároveň posúdiť vhodnosť stavebnej pripravenosti.

  5. Pergolu nie je možné nainštalovať, treba vykonať úpravy. Ako na to?

  V prípade, že je miesto inštalácie pergoly nutné stavebne upraviť alebo pripraviť na napojenia (napr. elektrifikácia, odvodnenie a pod.), dodávateľ po obhliadke písomne stanoví potrebné úpravy miesta inštalácie tak, aby po ich zrealizovaní mohla úspešne prebehnúť montáž VEGET PERGOLY.

  6. Poskytujete potrebné úpravy v rámci ceny pergoly?

  Prípadné nutné práce spojené so zabezpečením vhodnej stavebnej pripravenosti miesta pre montáž na napojenie VEGET PERGOLY na siete nie sú súčasťou dodávky VEGET PERGOLY a obvykle nie sú vykonávané dodávateľom. Vhodnú stavebnú pripravenosť podľa podmienok stanovených dodávateľom si zabezpečuje záujemca na svoje náklady a svoju zodpovednosť.

  7. Ako postupovať po prehliadke miesta?

  Na základe obhliadky miesta montáže, spracuje dodávateľ záväznú cenovú ponuku a špecifikáciu VEGET PERGOLY a jej príslušenstva, ktorá sa môže líšiť od úvodnej cenovej ponuky podľa zistení pri obhliadke miesta montáže a dohodnutých detailoch.

  8. Kedy sa stáva zmluva platnou?

  Po odsúhlasení záväznej cenovej ponuky a špecifikácie VEGET PERGOLY a jej príslušenstva podpíšu záujemca a dodávateľ zmluvu.

  9. Koľko potrvá výstavba mojej pergoly?

  Dodávateľ vyhotoví VEGET PERGOLU podľa špecifikácie záujemcu v lehote do 6 týždňov od podpisu zmluvy.

  10. Ako viem, že mám po úprave pozemok naozaj vhodný na stavbu pergoly?

  V prípade, že pri úvodnej obhliadke boli stanovené požiadavky na vykonanie stavebných úprav alebo prípravy na napojenie VEGET PERGOLY, zástupca dodávateľa po vykonaní týchto úprav na základe avíza klienta obhliadkou skontroluje správnosť zrealizovaných úprav a potvrdí stavebnú pripravenosť miesta inštalácie.

  11. Ako zistím presný dátum výstavby mojej pergoly?

  Najneskôr do 5 pracovných dní pred plánovaným termínom montáže VEGET PERGOLY dohodneme s klientom presný termín montáže.

  Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Pokojne nás kontaktujte.